• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
INTE 5XX Seçmeli 1 Seçmeli
INTE 5XX Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
INTE 501 Öğretim Teknolojileri ve Tasarımı Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
INTE 5XX Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu
INTE 511 Seminer Zorunlu
INTE 520 E-Öğrenme Tasarlama ve Geliştirme Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
INTE 590 Tez Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
INTE 506 Çoklu Ortamda Eğitsel Arayüz Geliştirme Seçmeli
INTE 508 Eğitimde Sosyal Medya ve Yönetimi Seçmeli
INTE 510 İletişim Kuramları ve Medya Eğitimi Seçmeli
INTE 512 Dijital Okuryazarlık ve Eğitimi Seçmeli
INTE 513 Eğitsel Oyun Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli
INTE 515 İnternet Tabanlı Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli
INTE 521 Eğitimde Yapay Zekâ ve Semantik Web Uygulamaları Seçmeli
INTE 523 Mobil Teknolojiler için Eğitsel Uygulama Tasarımı Seçmeli
INTE 530 Öğrenme Yönetim Sistemleri Seçmeli
INTE 535 İnsan – Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli
EPÖ 501 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Serbest Seçmeli
EPÖ 502 Program Geliştirme Uygulaması Serbest Seçmeli
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Serbest Seçmeli
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Serbest Seçmeli
EPÖ 514 Eğitimde Program Değerlendirme Serbest Seçmeli
EPÖ 526 Öğretim Araştırmaları Serbest Seçmeli
EPÖ 528 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları Serbest Seçmeli
EPÖ 529 Karşılaştırmalı Eğitim Serbest Seçmeli
EYD 504 Eğitim Yönetimi Serbest Seçmeli
EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Serbest Seçmeli
EYD 567 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Serbest Seçmeli