• TR
  • EN

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2001 yılında eğitim bilimleri alanında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütmek üzere açılmıştır. Yüksek lisans programlarımızın temel amacı, ülkemizin gereksinimlerine uygun, nitelikli insan gücü yetiştirmek ve eğitim-öğretim alanında bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilime ve topluma katkıda bulunmaktır. Doktora ve tezli yüksek lisans programlarımız, kuramsal ve bilimsel çalışmalara odaklanarak eğitim bilimleri alanına yeni bilim insanları kazandırmayı hedeflemektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarımız ise uygulama ve bilimsel çalışmalara odaklanarak öğretmen, rehberlik ve psikolojik danışmanları ve eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün 5 yüksek lisans ve 2 doktora programı ile yaklaşık 350 öğrencisi ve 1800 mezun öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin seçkin kurumlardaki başarıları en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır.