• TR
 • EN

Genel Tez Süreci Hakkında:

 

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlarda yapılan tez çalışmalarının yazımında öğrencilerimize yardımcı olmak için aşağıdaki doküman hazırlanmıştır.

 

Dokümana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

MEB Araştırma İzni Hakkında:

 

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlarda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesi planlanan tez çalışmaları için hazırlanan 'MEB Araştırma İzni Başvuru Rehberi' ne  buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Etik Kurul İzni Hakkında:

Yüksek lisans ve doktora tez araştırmaları veri toplama çalışması içeriyor ise Etik Kurul izni alınmalıdır. Yeditepe Üniversitesi (YÜ) bünyesinde yapılan ve/veya YÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılarından bilgi toplamayı gerektiren tüm çalışmalar, YÜ Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu incelemesine tabidir. Etik kurul başvuru formu doldurulduktan sonra diğer gerekli belgelerle birlikte YÜ Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapılmalıdır. Çalışmalar, Etik Kurulun onayının alınmasından sonra aktif olarak başlatılmalıdır. 

Başvuru formu PDF dosyası olarak indirerek form üzerinde veya çıktı alarak el yazısı ile doldurulabilirsiniz. Yönetmelik ve Formlar sayfasındaki Etik Kurul Başvuru Formunu doldurduktan sonra (forma ulaşmak için tıklayınız) çıktı alıp imzalayarak, bağlı olduğunuz Program Koordinatörlüğüne teslim ediniz. 

 

Tezin Yazımı Hakkında:

Eğitim dili İngilizce olan programlarımızın tezleri İngilizce yazılır ve teslim edilir, Türkçe olan programlarımızda ise Türkçe yazılır ve teslim edilir.

 • Tez yazılırken Eğitim Bilimleri Enstitüsü Word Tez Şablonu kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için Yeditepe Üniversitesi Yazım Merkezi'nin hazırlamış olduğu Tez Yazım Kılavuzuna danışılmalıdır. (İngilizce Tez Yazım Kılavuzu - PDF / WORD) - (Türkçe Tez Yazım Kılavuzu - PDF / WORD)
 • İmza ve email izin yazışmaları içeren savunma tutanağı ve Etik Kurul izni sayfaları gibi kişisel bilgileri içeren sayfalar KHKK gereği tezin CD'de teslim edilen pdf halinde bulunmamalıdır. Bu dosya YÖK sistemine yüklenecektir.
 • İmzaların bulunduğu savunma tutanağı ve Etik Kurul izni sayfaları tezinizin Enstitü'ye teslim edilen basılı ve ciltli nüshalarında bulunmalıdır. Enstitüye teslim ettiğiniz basılı tez nüshalarınızda anket izninden sonra Etik Kurul izninizi ve Enstitüden temin edilecek savunma sonrası intihal raporu eklenmelidir.
 • Tez içeriğinde kişisel veriler (ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, doğum yeri ve tarihi, email, telefon, adres, fotoğraf, OrcID) yer almamalıdır. Kişisel veriler maskelenmeli veya çıkartılmalıdır.
 • Enstitüye tez teslimi için gerekli adımlar aşağıda verilmiştir:
 • Enstitüye teslim edilen tez çalışmasının; intihal (Turnitin) programından geçmesi zorunludur. (intihal raporu ve etik kurul onayı ciltli tezin arkasına eklenir.

 • Tez Teslim Bilgileri:

 • Öğrenci Enstitü’ye yukarıdaki şekilde hazırlanmış 3 adet CD ile 1 adet ciltlenmiş tezde (2.syf. tez onay sayfası ıslak imzalı hali bulunacak),
 • CD’ye yüklenen tezde (2.syf. Tez Onay Sayfasıablonun içerisinde yer almaktadır)) ıslak imzalı hali değil sadece jüri üyelerinin ünvan ve isimleri yer alacaktır.
 • Tez Veri Giriş ve Yayınlama İzin Formu (YÖK Ulusal Tez Merkezine Giriş Yapılarak Alınabilir, Bu Formun Islak İmzalı 1 Çıktısı Enstitüye Verilir),
 • 2 adet ıslak imzalı “Tez Teslim Onay Sayfası/Formu” ile, 2 adet “Tez Savunma Sınav” Tutanakları teslim edecek.
 • NOT: Yüksek Lisans Cilt Tez Rengi: Lacivert
 •         : Doktora Tez Cilt Rengi: Siyah

 • Tezin pdf halinin kaydedileceği CD kapağı örneği için tıklayınız.