• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 520
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Öğretim tasarımı ilkelerini ve teknoloji stratejilerini uygulayarak e-öğrenmenin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu ders temel olarak öğretim tasarımı ilkelerini ve teknoloji stratejilerini uygulayarak e-öğrenmenin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesini içermektedir. Ders konuları çevrimiçi öğrenmeyi planlama (analiz ve tasarım), çevrimiçi web derslerini organize etme, öğrenme modülleri tasarlama, bağımsız öğrenme etkinlikleri geliştirme, çevrimiçi öğrenme toplulukları oluşturma, e-değerlendirme, öğrenme yönetim sistemleri ve öğrenen destek sistemlerini içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Tasarımı kavramını açıklar 1,2,3 1, 2, 3 1, 2, 3
Öğretim Tasarımı ve Öğretim Tasarımı Teknolojilerini Tanımlar 1,2,3 1, 2, 3 1, 2, 3
İhtiyaç Analizi Yapar 3,4,5,6,7,8,9 1, 2 1, 2, 3
Öğrenme ortamında öğrenen özelliklerini değerlendirir 5,6,7,8,9,10,11 1, 2 1, 2, 3
Öğrenme ortamında öğretim hedeflerini yazar 5,6,7,8,9,10,11 1, 2 1, 2, 3
Görev Analizi Yapar 5,6,7,8,9,10,11 4, 6 1, 2, 3
Öğretim Tasarımı modellerini karşılaştırır 9,10,11 1, 2 1, 2, 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ders Materyalleri
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Instructional Design for E-Learning: Essential guide to creating successful eLearning courses by Julie Dirksen

Instructional Design by Patricia L. Smith and Tillman J. Ragan

Diğer Kaynaklar Leslie J. Briggs: Instructional Design: Principles and Applications (Hardcover)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %30
Ödev 3 %30
Final Ödevi 1 %40
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %40
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.         X  
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.         X  
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.       X    
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.       X    
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.       X    
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki öğretim teknolojileri bilgilerini kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.         X  
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.       X    
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.       X    
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.         X  
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.         X  
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 10 30
Final Ödevi 1 15 15
       
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6