• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 513
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, eğitsel oyunlar geliştirmek için gerekli yöntemleri göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Eğitsel oyunların temel prensipleri. Bilgisayar oyunları yoluyla öğrenme. Eğitsel oyun türleri. Oyun tasarım programları ve tasarım ilkeleri. Tasarım amaçlı görsel programlamanın temelleri. Eğitsel oyunların öğrenme ortamlarında kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyunların tarihsel gelişimini bilir 1,2 1,4,5 1,3
Oyunları değerlendirir 2,3 1,4,5 1,3,4
Eğitsel oyunları tanımlar 2,3,7 1,4,5 1,3,4
Eğitsel oyun senaryosu oluşturur 6.7.8 1,4,5 3,4,5
Eğitsel oyun tasarlar 6,10,11 1,4,5 3,4,5
Eğitsel oyun geliştirir 6,10,11 1,4,5 3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Visual Studio'da Grafik Kullanıcı Arayüzü Tasarımı  
3 Etiket, metin kutusu, birleşik giriş kutusu, liste kutusu  
4 Onay kutusu, mesaj kutusu  
5 Döngüler  
6 Radiobutton, diziler  
7 Do..while, switch case … döngüleri  
8 Fonksiyon ve alt prosedürler  
9 Grafik nesnesi ve fare olayları  
10 Pass-by-reference  
11 XNA ile oyun programlama  
12 XNA ile oyun programlama  
13 XNA ile oyun programlama  
14 XNA ile oyun programlama  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Arasınav, Final Projesi (eğitsel oyun tasarımı ve geliştirilmesi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Proje) 1 %30
Final Ödevi (Proje) 1 %70
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %70
Yıl içinin Başarıya Oranı   %30
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.     X      
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.         X  
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.       X    
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.     X      
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.     X      
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.         X  
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.       X    
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.       X    
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.         X  
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.         X  
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 15 15
Final Ödevi 1 30 30
       
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6