• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 510
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
İletişimi etkili kullanma, iletişim biliminde güncel yöntemleri kullanabilme, iletişim kuramları ve kitle iletişimleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilme.
Dersin İçeriği: 

İletişim, kitle iletişim araçları, kitle iletişiminin etkileri, iletişim kuramları, enformasyon ve iletişim arasındaki ilişki, iletişim dünyası, iletişim biliminde güncel yöntemler, kitle iletişim yaklaşımları, gündem kavramı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İletişim kuramlarını tanımlar, etkili kullanır 1,2 1,5,6 3
Kitle iletişim araçlarını etkili kullanır 5,6,7 1,2,5,6 2,3,5
İletişim kuramları ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi açıklar 5,6,7,8 1,2,5,6 2,3,5,6
İletişim biliminde güncel yöntem ve yaklaşımları kullanır 9,10,11 5,6 4,5,6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %30
Ödev 2 %20
Final Ödevi 1 %50
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.       X    
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.       X    
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.     X      
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.     X      
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.       X    
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.       X    
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.         X  
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.         X  
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.       X    
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.       X    
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final Ödevi 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,2
Dersin AKTS Kredisi     6