• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 528
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine yenilikçi öğretim yaklaşımlarını öğretebilmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders yenilikçi öğretim yaklaşımlarını tartışıp, takip etme fırsatı sunar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Öğretim kavramını bilir. 1 1 1
2)Öğretim yaklaşımlarını inceler. 2,4 2,3 2,3
3)Öğretim yaklaşımlarını analiz eder. 6 1,3,6 2,3
4)Yeni öğretim yaklaşımlarını takip eder. 7,9 1,2,3 3
5)Yeni öğretim yaklaşımlarını analiz eder. 7,9 2,3,4,6 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim Kavramı Ders kitabı ilgili bölüm
2 Sınıf Yönetimi Ders kitabı ilgili bölüm
3 Öğretimi Planlama Ders kitabı ilgili bölüm
4 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Ders kitabı ilgili bölüm
5 Stratejiler Ders kitabı ilgili bölüm
6 Özyönetimli Öğrenme Ders kitabı ilgili bölüm
7 İşbirlikli Öğrenme Ders kitabı ilgili bölüm
8 Öğrenme Kuramları Ders kitabı ilgili bölüm
9 Öğrenme Kuramları ve Eğitime Yansımalar Ders kitabı ilgili bölüm
10 Öğrenme-Öğretme Stratejileri Ders kitabı ilgili bölüm
11 Öğrenme-Öğretme Modelleri Ders kitabı ilgili bölüm
12 Yeni Yaklaşımlar Ders kitabı ilgili bölüm
13 Öğrenmede Yeni Yönelimler Ders kitabı ilgili bölüm
14 Öğretmede Yeni Yönelimler Ders kitabı ilgili bölüm

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Oral B.(2014), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Borich G.(2014),Etkili Öğretim Yöntemleri

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler Örnek program geliştirme
Sınavlar Ara Sınav, Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 %30
Ara Ödev 1 %30
Final Ödevi 1 %40
Toplam 3  
Finalin Başarıya Oranı   %40
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.         X  
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.         X  
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.         X  
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.        X    
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.     X      
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.        X    
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev 1 20 20
Ara Sınav 1 20 20
Final Ödevi 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6