• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 526
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, eğitim araştırmaları yapabilmek için gerekli temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğretim araştırmalarında, bilimsel araştırma, araştırma yöntemleri, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, araştırmaların planlanması, yürütülmesi, raporlaştırılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Bilimsel bilginin tanımını yapar ve özelliklerini açıklar.
1,4,5 1,2,4 1,2,3
  1. Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırır.
1,4,5 1,2,4 1,2,3
  1. Araştırma amacına uygun yöntem seçer.
1,4,5 1,2,4 1,2,3
  1. Araştırma amacına uygun evren ve örneklemi belirler.
1,4,5 1,2,4 1,2,3
  1. Araştırma amacına uygun veri toplama aracını planlar.
1,4,5 1,2,4 1,2,3
  1. Bilimsel raporlaştırma kurallarını açıklar.
1,4,5 1,2,4 1,2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş NA
2 Araştırma Kavramı Ders Notlarındaki ilgili bölümleri okuma
3 Eğitimde araştırma tekniklerinin türleri Ders Notlarındaki ilgili bölümleri okuma
4 Eğitimde bilimsel araştırma nasıl yapılır Ders uygulamalarının kontrolü
5 Online araştırma veritabanları Ders uygulamalarının kontrolü
6 Off-line araştırma veritabanları Ders uygulamalarının kontrolü
7 Ara Sınav 1  
8 Yeni araştırma metot ve teknikleri Ders Notlarındaki ilgili bölümleri okuma
9 Bilimsel Makale Hazırlama Ders uygulamalarının kontrolü
10 Nicel araştırma teknikleri ve analizler Ders Notlarındaki ilgili bölümleri okuma
11 İleri istatistiksel analizler Ders uygulamalarının kontrolü
12 İleri istatistiksel analizler Ders uygulamalarının kontrolü
13 Araştırma raporu hazırlama Ders uygulamalarının kontrolü
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sınıf içinde ve mail yoluyla paylaşılmaktadır.
Diğer Kaynaklar
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı).

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav - -
Final ödevi 1 %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.       X    
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.     X      
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.         X  
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.          X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak   X        
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.   X        
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.    X        
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.      X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Final ödevi 1 12 12
       
Toplam İş Yükü     159
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,36
Dersin AKTS Kredisi     6