• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 511
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu ders, aktif öğrenmenin etkililiğini ve işbirlikli öğrenme gibi temel yöntemlerini anlamaya yardımcı olacaktır. Öğrenciler, farklı bağlamlar için aktif öğrenme etkinlikleri tasarlayacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders teorik arka planı ve aktif öğrenmenin uygulanmasını ve özellikle işbirlikli öğrenme ve diğer küçük grup teknikleri gibi yöntemleri içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları  Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri  Ölçme Yöntemleri 
1) Öğrenciler aktif ve işbirlikli öğrenmeyi tanımlayabilecektir. 1,2,3,6,7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6
2) Öğrenciler, aktif öğrenmenin kanıtlanmış eğitimsel faydalarını anlayabileceklerdir. 1,2,3,6,7,8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6
3) Öğrenciler, öğrencilerin grup etkileşimi için sosyal becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak teknikleri uygulayabilecektir. 1,2,3,4,6,7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6
4) Öğrenciler, öğrenme çıktıları ile aktif öğrenme stratejileri üzerine bir mikro öğretim oturumu tasarlar ve sınıfta gerçekleştirir. 1,2,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
5) Öğrenciler, öğrencilerin aktif öğrenmeye karşı direnç problemlerini çözmek ve üstesinden gelmek için stratejiler geliştirebilecektir. 1,2,3,6,7,9 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, temel kavramlar  
2 Aktif öğrenmenin tarihi  
3 Aktif öğrenme yöntemleri   
4 Aktif öğrenmenin yöntemleri  
5 Aktif öğrenmede soru sormanın önemi  
6 Aktif öğrenme ve çoklu zeka kuramı  
7 İşbirlikçi öğrenme (cooperative learning)  
8 Öz düzenleme (self-regulated learning)  
9 Ara dönem projesi ->Aktif öğrenmeye dayalı ders planı (2x90 dk’lık bir ders üzerine)  
10 Aktif öğrenme yöntemleri - sunum  
11 Aktif öğrenme yöntemleri - sunum  
12 Aktif öğrenme yöntemleri - sunum  
13 Aktif öğrenme yöntemleri - sunum  
14 Aktif öğrenme yöntemleri - sunum  
15 Final projesi: UDL’ye göre tasarlanmış ders planı  

Kaynaklar

 

Önerilen Kaynaklar
Kitap Açıkgöz,K. (2005) Aktif Öğrenme. Bilim yayınları
Ek Kaynaklar Bonwell, C.C. & Eisen, J.A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. School of Education and Human Development, George Washington University: Washington DC.
 

Feison, J. (2010). Using active learning instructional strategies to create excitement and enhance learning. Jurnal Pendidikantentang Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning) Books, 2.
 

Feldman and McPhee (2008) The science of learning, the art of teaching
 

Finelli, C.J., Nguyen, K., Demonbrun, M., Borrego, M., Prince, M., Husman, J., Henderson, C., Shekhar, P., & Waters, C. K. (2018). Reducing student resistance to active learning: Strategies for instructors. Journal of College Science Teaching, 47(5), 80-91.
 

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
 

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64-74.
 

Kothiyal, A., Murthy, S., & Iyer, S. (2014). Think-pair-share in a large CS1 class. Proceedings of the 2014 Conference on Innovation & Technology in Computer Science Education - ITiCSE '14. doi:10.1145/2591708.2591739
 

McCarthy, J. P., & Anderson, L. (2000). Active learning techniques versus traditional teaching styles: two experiments from history and political science. Innovative Higher Education, 24(4), 279-294.
 

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of engineering education, 93(3), 223-231.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Moodle üzerinden paylaşılacaktır.
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Arasınav / proje 1 30
Ödev(ler) 1 40
Final   30
Total   70
Yıl İçinin Başarı Notuna Oranı   70
Finalin Başarı Notuna Oranı   30
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.     X      
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.     X      
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.         X  
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.          X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek   X        
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak         X  
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.         X  
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.          X  
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.          X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav(lar) 1 10 10
Quiz(ler) - - -
Ödev(ler) 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi      6