• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretim tasarımı kuramları ve öğretim teknolojisi modellerini çeşitli teknolojiler dahilinde kullanılarak öğretim tasarımı teorileri ve modellerine dayalı öğretim materyallerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Öğretim tasarımı kuramları ve öğretim teknolojisi modelleri. Çeşitli teknolojiler kullanılarak öğretim tasarımı teorileri ve modellerine dayalı öğretim materyallerinin geliştirilmesi. Öğrenmeyi desteklemek için teknolojilerin, süreçlerin ve kaynakların kullanılması. Öğretim amaçları için teknolojilerin ve öğretim kaynaklarının yönetimi. Öğretim materyalleri ve teknolojisinin değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Tasarımı kavramını açıklar 1,2,3 1, 2, 3 1, 2, 3
Öğretim Tasarımı ve Öğretim Tasarımı Teknolojilerini Tanımlar 1,2,3 1, 2, 3 1, 2, 3
İhtiyaç Analizi Yapar 3,4,5,6,7,8,9 1, 2 1, 2, 3
Öğrenme ortamında öğrenen özelliklerini değerlendirir 5,6,7,8,9,10,11 1, 2 1, 2, 3
Öğrenme ortamında öğretim hedeflerini yazar 5,6,7,8,9,10,11 1, 2 1, 2, 3
Görev Analizi Yapar 5,6,7,8,9,10,11 4, 6 1, 2, 3
Öğretim Tasarımı modellerini karşılaştırır 9,10,11 1, 2 1, 2, 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ders Materyalleri
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Instructional Design for E-Learning: Essential guide to creating successful eLearning courses by Julie Dirksen

Instructional Design by Patricia L. Smith and Tillman J. Ragan

Diğer Kaynaklar Leslie J. Briggs: Instructional Design: Principles and Applications (Hardcover)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %30
Ödev 3 %30
Final Ödevi 1 %40
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %40
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.         X  
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.       X    
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.       X    
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.       X    
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.       X    
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki öğretim teknolojileri bilgilerini kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.         X  
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.       X    
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.       X    
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.         X  
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.         X  
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 10 30
Final Ödevi 1 15 15
       
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6