• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 506
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Çoklu ortam öğeleri oluşturma ve düzenleme becerilerinin kazanılması.
Dersin İçeriği: 

Çoklu ortam tasarım ve öğrenme ilkelerini anlamak. Öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek amacıyla çoklu ortam materyalleri geliştirilmesi. Öğrenme için Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım. Grafik, Ses, Video öğelerini içeren öğretim materyali geliştirmek.  Öğrenci Medya Projelerinin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi. Etkileşimli materyal tasarımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerini tanır 8 1,4,5 1,3
Ders yazılımı hazırlama aşamalarını anlatır 2,3 1,4,5 1,3
Ekran tasarım ilkelerini anlatır 10 1,4,5 1,3
Ses, film ve resim düzenleme uygulamalarını kullanır 10 1,4,5 1,3,4,5
Yazılımlara çokluortam öğelerini ekler 10,11 1,2,3 1,3,4,5
Çoklu ortam öğelerini hazırlar 2,3,11 1,4,5 3,4,5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 PC ortamında yazarlık kavramı  
2 PC ortamındaki resim öğeleri  
3 PC ortamında resim öğelerinin düzenlenmesi  
4 PC ortamında ses öğelerinin düzenlenmesi  
5 Ses öğelerini düzenleme  
6 PC ortamında video kavramı  
7 Video öğelerini düzenleme  
8 Multimedya öğelerini birleştirmek  
9 Multimedya öğelerini düzenleme  
10 Navigasyon ve kullanıcı etkileşimi  
11 Ekran tasarımının ilkeleri  
12 Doğrusal düzenleme  
13 Çoklu ortam nesnelerini paketleme  
14 Multimedya nesnelerinin değerlendirilmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Arasınav, Final Projesi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Proje) 1 %30
Final Ödevi (Proje) 1 %70
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %70
Yıl içinin Başarıya Oranı   %30
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.   X        
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.     X      
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.       X    
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.     X      
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.   X        
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.         X  
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.       X    
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.       X    
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.         X  
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.       X    
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 15 15
Final Ödevi 1 30 30
       
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6