• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 515
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin İçeriği: 

Nitel araştırmanın kuramsal temelleri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırmada örneklem seçimi, veri toplama ve analiz yöntemleri. İnternet üzerinde veri toplama ve analiz yöntemleri. Etik sorunlar ve raporlaştırma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim araştırmalarındaki temel kavramları, ilkeleri ve metotları bilir.   1 3
İyi bir araştırma sorusu ve soruya uygun araştırma modelini oluşturur.   1,3 3,5
Araştırma verisinin nasıl yorumlanacağına ilişkin temel bilgiyi edinir.   1,4 3,4,5
Okuduğu bir araştırmaya eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.   1,3,4 3,4,5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %30
Ödev 2 %20
Final Ödevi 1 %50
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.     X      
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.       X    
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.         X  
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.       X    
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.       X    
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.       X    
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.       X    
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.     X      
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.       X    
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.       X    
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final Ödevi 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,2
Dersin AKTS Kredisi     6