• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EYD 509
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere eğitim örgütlerinde insan kaynakları fonksiyonu ve insan kaynakları yönetimi hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders insan kaynakları yönetiminin temel kavramları, eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının kapsamı, eğitim örgütleri ve insan kaynaklarının önemi, stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının ve sorumlularının eğitim örgütlerindeki rolü, okullarda insan kaynakları planlaması, okullarda insan kaynaklarında güncel konular ve sorunlar, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları bilgi sistemleri, personel seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, iş değerleme ve işçi-işveren ilişkileri konularını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sunum, B: Ödev, C: Uygulama, D: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramlarını anlar. 1, 4, 5 1, 2, 3 B, D
2) Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetiminin işlevini bilir. 4, 5, 7 1, 2 B, D
3) İnsan kaynakları yönetiminin eğitim örgütleri için önemini açıklar. 3, 4, 6 1, 2, 3 B, D
4) Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetiminin tarihini açıklar. 3, 4, 5 1, 3, 4 B, D
5) İnsan kaynakları yönetimi ile eğitim örgütleri ve yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkiyi açıklar. 4, 5, 8 1, 2, 3 B, D
6) Eğitim kadrosunun yetiştirilmesi ve geliştirilmesinin önemini anlar. 5, 6  1, 2, 3 B, D
7) İş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlar. 2, 7 1, 3 B, D
8) Çalışan simülasyonlarını analiz eder. 4, 5 2, 3, 4 B, D

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık  
1 Derse giriş  
2 İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramları  
3 Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının kapsamı  
4 Eğitim örgütleri ve insan kaynaklarının önemi  
5 Stratejik insan kaynakları yönetimi  
6 Okullarda insan kaynakları planlaması  
7 Okullarda insan kaynaklarında güncel konular ve sorunlar  
8 Ara Sınav  
9 İş sağlığı ve güvenliği  
10 İnsan kaynakları bilgi sistemleri  
11 Personel seçme ve yerleştirme  
12 Eğitim ve geliştirme  
13 İş değerleme  
14 İşçi-işveren ilişkileri  
15 Genel değerlendirme ve tartışma  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar
  • Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Murat Özdemir, Anı Yayıncılık, 2014.
  • Vehbi Çelik, İnsan Kaynaklarının Yönetimi Yaklaşımı ve Eğitim Yönetimine Uygulanması, Buca Eğitim Fakültesi,İzmir Birinci Eğitim Kongresi Bildirileri, 25-27 Kasım, İzmir, 1991, 194.
  • John West-Burnham, Human Resource Management in Education Management for the School, Languan, 1990.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki problemleri tanır, değerlendirir ve çözüme ulaştırmak için araştırma planlar.   X        
2 Alandaki yapılan yenilikleri ve yeni araştırmaları takip eder ve kritik gözle değerlendirir.            
3 Diğer alanlar ile işbirlikçi şekilde yeni ürünler ve araştırmalar tasarlar.       X    
4 Eğitim alanında bir kurumun işlerliğini iyileştirmek için gerekli bilgi düzeyine ve araştırma geliştirme becerisine sahip olur.       X    
5 Sahada çalışan öğretmenler ile, yöneticiler ile etkili iletişim kurar.         X  
6 Bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarını saptar ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri geliştirir.     X      
7 Alana dair temel prensipleri ve teorilerin nasıl uygulanacağını kavrar   X        
8 Alana katkıda bulunacak nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı orijinal araştırmalar tasarlar. X          
9 Alanda etik çalışma ilkelerini benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirir.            

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev/Sunum 1 25 25
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.0
Dersin AKTS Kredisi     6