• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EYD 504
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin okul düzeyinde idari işlevleri yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, eğitim yönetiminin temel kavramları, bir örgüt olarak eğitim, örgütsel yapılar ve eğitim örgütleri, eğitim yönetimi kuramları, eğitim yönetimi süreçleri, eğitim örgütlerinde liderlik, eğitim örgütünde iletişim, eğitimde etik, yönetim, eğitim örgütünde olumlu bir sosyal iklim yaratma, eğitim planlaması ve ekonomisi ve eğitim denetimi ile ilgili konuları içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sunum, B: Ödev, C: Uygulama, D: Yazılı Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramları anlamak. 1, 2 1, 2, 4 B, D
2) Eğitim yönetimi kuram ve uygulamalarını anlamak. 1, 2 1, 2, 4 B, D
3) Eğitim yönetimi süreçlerini anlamak. 1, 7 1, 2, 3 B, D
4) Eğitim örgütlenmesinde olumlu bir sosyal iklim yaratmanın ilkelerini bilmek. 3, 4, 5 1, 3, 4 B, C, D
5) Eğitim örgütündeki etik sorunları analiz etmek. 4, 5, 7 2, 3, 4 B, D
6) Liderlik özelliklerinin okul yönetimi üzerindeki önemini fark etmek. 1, 4, 7 2, 3, 4 A, B
7) Eğitim yönetimi ile ilgili ekonomik ve politik kararları anlamak. 2, 8, 9 1, 2, 3 B, D
8) Eğitim denetiminin önemini anlamak. 3, 4, 5 1, 2, 4 B, D

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık  
1 Derse giriş  
2 Eğitim yönetiminin temel kavramları  
3 Örgüt olarak eğitim  
4 Örgütsel yapılar ve eğitim örgütleri  
5 Eğitim yönetimi kuramları  
6 Eğitim yönetimi süreci ve prosedürü  
7 Eğitim yönetimi süreci ve prosedürü  
8 Ara Sınav  
9 Eğitim örgütünde liderlik  
10 Eğitim örgütünde iletişim  
11 Eğitim yönetiminde etik  
12 Eğitim örgütünde olumlu bir sosyal iklim yaratmak  
13 Eğitim planlaması ve ekonomisi  
14 Eğitim denetimi  
15 Genel değerlendirme ve tartışma  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  • Eğitim Yönetimi, Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU, Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR, Pegem, 2020.
  • İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi, Haydar TAYMAZ, Pegem, 2019.
  • Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Ali BALCI, Pegem, 2020.
  • Eğitim Yönetimi, Mustafa Aydın, Pegem, 2014.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki problemleri tanır, değerlendirir ve çözüme ulaştırmak için araştırma planlar.         X  
2 Alandaki yapılan yenilikleri ve yeni araştırmaları takip eder ve kritik gözle değerlendirir.         X  
3 Diğer alanlar ile işbirlikçi şekilde yeni ürünler ve araştırmalar tasarlar.         X  
4 Eğitim alanında bir kurumun işlerliğini iyileştirmek için gerekli bilgi düzeyine ve araştırma geliştirme becerisine sahip olur.         X  
5 Sahada çalışan öğretmenler ile, yöneticiler ile etkili iletişim kurar.         X  
6 Bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarını saptar ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri geliştirir.         X  
7 Alana dair temel prensipleri ve teorilerin nasıl uygulanacağını kavrar         X  
8 Alana katkıda bulunacak nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı orijinal araştırmalar tasarlar.         x  
9 Alanda etik çalışma ilkelerini benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirir.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev/Sunum 1 25 25
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.0
Dersin AKTS Kredisi     6