• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 502
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bir bilim dalı olarak Eğitim Programları alanını, bu alandaki temel kavramları, yaklaşımları ve program geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yapılan planlama, geliştirme ve tasarlama sürecinin tanıtmak ve bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Program geliştirme, program tasarımı, program değerlendirme kavramları ve yaklaşımları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Öğrenci program geliştirme ile ilgili temel kavramları açıklar. 1,4,5 1,2,4,6 1,2,3
2)Öğrenci program geliştirmenin kuramsal temellerinden her birisini açıklar. 1,4,5 1,2,4,6 1,2,3
3)Öğrenci program geliştirme alanında yer alan model ve yaklaşımları karşılaştırır. 1,4,5 1,2,4,6 1,2,3
4)Öğrenci program geliştirme alanındaki literatürü ve yeni yaklaşımları açıklar. 1,4,5,8,10 1,2,4,6 1,2,3
5)Öğrenci yapılmış ihtiyaç belirleme çalışmalarını inceler. 4,5,8,10 1,2,4,6 1,2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Program geliştirmede temel kavramlar İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2 Program geliştirmenin tarihi temelleri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3 Program geliştirmenin toplumsal temelleri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4 Program geliştirmenin felsefi temelleri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5 Program geliştirmenin psikolojik temelleri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6 Program tasarımı yaklaşımları İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7 Program geliştirme modelleri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8 Vize  
9 Program geliştirmenin planlanması İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10 İhtiyaç analizi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11 Program tasarısı hazırlama İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12 Programın denenmesi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13 Programın değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14 Program geliştirme çalışmalarında süreklilik İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15 Final   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sınıf içinde ve mail yoluyla paylaşılmaktadır.
Diğer Kaynaklar Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. 2003. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Allyn & Bacon.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav - -
Final ödevi 1 %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.         X  
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak. X          
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak. X          
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.          X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek       X    
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak X          
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak. X          
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.  X          
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.      X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Final ödevi 1 12 12
       
Toplam İş Yükü     159
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,36
Dersin AKTS Kredisi     6