• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EYD 567
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin eğitimsel liderlik kavramları ve teorileri ile ilgili bilgi ve becerilerini eğitim bağlamında geliştirmek ve öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, eğitim yönetiminde liderlik, liderlik kuram ve yaklaşımları, liderlik yeterlik ve standartları, okul yönetiminde liderlik, eğitim yönetiminde etik değerler ve liderlik, ulusal ve uluslararası raporlar ve eğitim liderliği ve eğitim liderlerinin toplum üzerindeki etkisi ile ilgili konuları sunar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sunum, B: Ödev, C: Uygulama, D: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eğitim yönetiminde liderlik kuramlarını açıklar. 1, 4, 5, 7 1,2,3 B, D
2) Eğitim yönetiminde liderlik kuramlarını karşılaştırır. 4, 5, 6, 7 1,2 B, D
3) Eğitim örgütlerinde liderliğin önemini kavrar. 1, 2, 3, 8, 9 1,2,3 B, D
4) Eğitim liderliği ile ilgili bilimsel araştırmaları yorumlar. 2, 3, 6, 8, 9 1,2, 3,4 B, D
5) Eğitim liderlerinin sosyal adalet üzerindeki etkisini anlar. 5, 7, 9 1, 3, 4 B, D
6) Eğitimde değişimde eğitim liderlerinin rolünü anlar. 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 B, D
7) Liderlik becerilerini geliştirir. 5, 6, 7 2, 3 B, D
8) Verilen eğitimsel liderlik örneklerini çözümler. 4, 5, 8 2, 3, 4 B, D

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık  
1 Derse giriş  
2 Eğitim yönetiminde liderlik  
3 Liderlik kuram ve yaklaşımları  
4 Liderlik kuram ve yaklaşımları  
5 Ünlü liderlik davranışlarının liderlik teorileri ve yaklaşımlarına göre incelenmesi  
6 Liderlik yeterlik ve standartları  
7 Okul yönetiminde liderlik  
8 Ara Sınav  
9 Eğitim yönetiminde etik değerler ve liderlik  
10 Örnek Olay: Okul müdürlerinin davranışlarının liderlik kuram ve yaklaşımları ile liderlik yeterlilik ve standartlarına göre incelenmesi  
11 Ulusal ve uluslararası raporlar ve eğitimde liderlik  
12 Eğitim liderlerinin toplum üzerindeki etkisi  
13 Eğitim yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalar  
14 Eğitim yönetiminde liderlik alanındaki güncel konular ve sorunlar  
15 Genel değerlendirme ve tartışma  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar
  • Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori, Araştırma ve Uygulama, Nezahat Güçlü, Serkan Koşar, 2020.
  • Eğitim Yönetiminde Liderlik, Rıdvan KÜÇÜKALİ, 2010, 10, 45, 133 – 140.
  • Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları, Doç. Dr. Ali İlker Gümüşeli  2001, 28, 28, 531 – 548.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki problemleri tanır, değerlendirir ve çözüme ulaştırmak için araştırma planlar.         X  
2 Alandaki yapılan yenilikleri ve yeni araştırmaları takip eder ve kritik gözle değerlendirir.         X  
3 Diğer alanlar ile işbirlikçi şekilde yeni ürünler ve araştırmalar tasarlar.         X  
4 Eğitim alanında bir kurumun işlerliğini iyileştirmek için gerekli bilgi düzeyine ve araştırma geliştirme becerisine sahip olur.         X  
5 Sahada çalışan öğretmenler ile, yöneticiler ile etkili iletişim kurar.         X  
6 Bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarını saptar ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri geliştirir.         X  
7 Alana dair temel prensipleri ve teorilerin nasıl uygulanacağını kavrar         X  
8 Alana katkıda bulunacak nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı orijinal araştırmalar tasarlar.         X  
9 Alanda etik çalışma ilkelerini benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirir.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev/Sunum 1 25 25
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.0
Dersin AKTS Kredisi     6