• TR
  • EN
Ders Kodu: 
INTE 535
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin İçeriği: 

İnsan- Bilgisayar Etkileşiminin Doğası, Özellikleri ve Alanla İlgili Gelişen Uygulamalar, İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde Etkili Faktörler ve Standartlar, İletişim Süreci ve Bilgi Prosesi Modelleri, Bilgi İşletim Modelleri ve İnsan Beyni Kullanıcı Odaklı Tasarım Kriterleri ve İnsan Algısı, Öğrenci Sunumları, Örnek Uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Test, 2: Deney 3: Ödev 4: Portfolyo 5: Proje 6. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İletişim ve etkileşim süreçleri ile ilgili modelleri anlar, eğitsel yazılımlarda tasarım kriterlerini yorumlar 1,2 1,3 3
Arayüz tasarımı ilkelerini bilir ve kullanır, arayüz tasarımında task faktörünü yorumlar ve analiz eder, ihtiyaç ve task analizini sonuçlandırır 2,3,6,7 1,3,4 3,4,5
Kullanışlılık testi kriterlerini bilir ve uygular, kullanışlılık mühendisliği ilkelerini kullanır, eğitsel yazılımlarda bilişsel-bilgisayar etkileşimini kullanır 5,6,7 1,3,6 3,5,6
Web tabanlı örneklerde IBE prensiplerini analiz eder, bilgisayar yazılımlarında IBE prensiplerini analiz eder 3,4,5,6,7 1,3,6 3
İletişim ve enformasyon teknolojilerini İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ekseninde sentezler 9,10 1,6 3,5

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 What is HCI? Components of HCI? Introduction: Human – Computer Interaction, the Past and the Present  
2 Introduction: Usability of Interactive Systems; Guidelines, Principles and Theories Web Style Guide: Process and Interface Design  
3

Guidelines, Principles and Theories Web Style Guide: Site Design

 
4 Development Process: Managing Design Processes; Evaluating Interface Designs; Software Tools  
5 Interaction Styles: Direct Manipulation and Virtual Environments; Menu Selection, Form Filling, and Dialog Boxes  
6 Web Style Guide: Editorial Style  
7 Designing User Interface and Interaction Styles: Review  
8 Web Style Guide: Review  
9 Interaction Styles: Command and Natural Languages; Interaction Devices; Collaboration  
10 Design Issues: Quality of Service; Balancing Function and Fashion; User Manuals, Online Help, and Tutorials  
11 Design Issues: Information Search and Visualization, Societal and Individual Impact of User Interfaces  
12 Introduction to GUI Bloopers: First Principles; GUI Control Bloopers  
13 Navigation Bloopers Web Style Guide: Graphics, Multimedia Textual Bloopers; Graphic Design and Layout Bloopers  
14 On the Effective Use and Reuse of HCI Knowledge The Maturation of HCI: Moving beyond Usability toward Holistic  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu B. Shneiderman, C. Plaisant, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human -Computer Interaction, Fifth Edition, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 978-0321601483

J. Johnson, GUI Bloopers 2.0: Common User Interface Design Don`ts and Dos, Morgan Kaufmann Publishers - Academic Pres., 2007, ISBN: 978-0123706430

Diğer Kaynaklar Patrick J. Lynch, Sarah Horton & Louis Rosenfeld, Web Style Guide 2., Publication Date: March 2002, ISBN-10: 0300088981, ISBN-13: 978-0300088984 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0300088981/webstyleguidecom

J. M. Carroll, Human - Computer Interaction in the New Millennium, (Introduction, Chapter I and IX), Addison-Wesley, 2001, ISBN: 978-0201704471

J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey, Human-Computer Interaction: Concepts And Design, (Chapter I - II), Addison-Wesley, 1994, ISBN: 978-0201627695

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %30
Ödev 2 %20
Final Ödevi 1 %50
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim Teknolojilerini oluşturan farklı disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.       X    
2 Farklı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanda özgün araştırmalar kurgular.         X  
3 Planladığı veya uyguladığı araştırmaların verilerini çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz eder.       X    
4 Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranır.       X    
5 Akademik ve profesyonel yaşamında bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.         X  
6 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretir.       X    
7 Mesleki gelişimini devam ettirmek için uygun bilişim ve öğretim teknolojilerini kullanır ve yeni öğretim teknolojilerini takip eder.         X  
8 Dijital okuryazarlıkları ve yeterliklerini bilir, değerlendirir, uygular ve topluma aktarır.       X    
9 Bireylerin, bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.         X  
10 Yeni öğretim teknolojilerini ve onu oluşturan kitle iletişim dinamiklerini tanımlar ve gerektiğinde yenilikçi öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmasında kullanır.         X  
11 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütür.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final Ödevi 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,2
Dersin AKTS Kredisi     6