• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 529
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Öğrenciye karşılaştırmalı eğitimin tanımı, tarihi, ülkelerin karşılaştırmalı eğitimi hangi amaçlarla kullandıkları, alanın Türkiye açısından önemi, Türk eğitim sistemi açısından karşılaştırmalı eğitim konularında bilgi ve temel bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri. Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması (ABD, Rusya, Japonya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), çağdaş yaklaşımlar, karşılaştırmalı eğitimde karşılaşılan sorunlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenciler karşılaştırmalı eğitim alanının ortaya çıkışını tarihsel ve gelişimsel perspektiflerle anlar. 1,2,3,5 1,2,3,4,6 1,2
2. Öğrenciler, karşılaştırmalı eğitim hakkındaki bakış açılarıyla ilgili bilgi sahibi olur. 1,2,3,5 1,2,3,4,6 1,2
3. Öğrenciler farklı ülkelerin eğitim sistemleri ile Türkiye Eğitim sistemini karşılaştırabilecektir. 1,2,3,5,8 1,2,3,4,6 1,2
4. Öğrenciler uluslararası eğitim sorunlarını eleştirel bir şekilde analiz edebilir ve karşılaştırmalı eğitim kavramlarını kullanarak uluslararası eğitim sorunlarına olası sürdürülebilir çözümler sunabilir. 1,2,3,5,8,9 1,2,3,4,6 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, eğitime giriş

Karşılaştırmalı eğitim kavramına bakış

 
2 Karşılaştırmalı eğitim biliminin gelişimi  
3 Karşılaştırmalı eğitimde perspektifler  
4 Karşılaştırmalı eğitimde perspektifler  
5 Eğitim tarihindeki temel gelişmeler  
6 Türk eğitim sistemi ve karşılaştırmalı eğitim  
7 Türk eğitim sistemi ve karşılaştırmalı eğitim  
8 Vize  
9 Türk eğitim sistemi ve karşılaştırmalı eğitim  
10 Türk eğitim sistemi ve farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması  
11 Türk eğitim sistemi ve farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması  
12 Türk eğitim sistemi ve farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması  
13 Vaka çalışmaları sunumu  
14 Vaka çalışmaları sunumu  
15 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav - -
Ödev 2 %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.         X  
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.         X  
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.     X      
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.    X        
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak X          
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.   X        
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.     X      
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.      X      
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.    X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 12 24
       
Toplam İş Yükü     141
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,64
Dersin AKTS Kredisi     6