• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 501
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere uygulamaya dönük teorik bilgi ve yeterlikler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Program geliştirmede temel kavramlar, program modelleri, program geliştirme süreci; hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme yaklaşımları: Teori ve uygulama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler program geliştirme alanına ilişkin temel kavramları etkin biçimde kullanır. 1,2,3,7,8,9,10 1,2,3 1,2
2) Öğrenciler program geliştirme alanında kullanılan model, yaklaşım ve stratejilere ilişkin bilgi sahibidir. 1,2,3,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6 1,2
3) Ulusal ve uluslararası programları analiz eder ve değerlendirir.  1,2,4,5,8,9,10 2,4,6 1,2
4)  Eğitim alanında program geliştirir ve uygular. 1,2,3,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6 1,2
5) Kendi program geliştirme felsefesine sahip olur.  1,2,3,7,8,9,10 1,2,3 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Program Geliştirmede Temel Kavramlar J. Wiles. Curriculum Development

P.Sharma    Encyclopaedia of Curriculum development (Set 3 Vols.)

2 Eğitim Felsefeleri J. Dewey Democracy and Education. Veysel Sönmez Eğitim Felsefesi Anı Yayıncılık
3 Eğitim Felsefeleri Veysel Sönmez Eğitim Felsefesi Anı Yayıncılık
4 Program Geliştirme Modelleri Posner Curriculum Design.

Özcan Demirel Eğitimde Program Geliştirme 

5 Program Tasarım Yaklaşımları Posner. Curriculum Design.
6 Eğitimde Hedef Belirleme Süreci Bloom. Handbooks of  Taxonomy 
7 Eğitimde Hedef Belirleme  ve Yazma Bloom. Handbooks of  Taxonomy
8 Vize  
9 İçerik ve İçerik Düzenleme Yaklaşımları Posner Curriculum Design.

J. Wiles. Leading Curriculum Development

10 Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Makale
11 Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Makale
12 Eğitim Programının Değerlendirilmesi Münire Erden- Eğitimde Program Değerlendirme
13 Ulusal programların incelenmesi www.meb.gov.tr
14 Uluslararası programların incelenmesi www.ibo.org.

http://www.ascd.org/Default.aspx

15 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sınıf içinde ve mail yoluyla paylaşılmaktadır.
Diğer Kaynaklar J. Wiles- Curriculum Development

P.Sharma  - Encyclopaedia of Curriculum development (Set 3 Vols.) 

J. Wiles. Leading Curriculum Development- Bloom Handbooks of  Taxonomy

Veysel Sönmez Eğitim Felsefesi Anı Yayıncılık

J. Dewey Democracy and Education

Özcan Demirel Eğitimde Program Geliştirme

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav - -
Ödev 2 %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.         X  
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.         X  
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.       X    
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.    X        
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek   X        
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak     X      
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.       X    
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.          X  
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.          X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 12 24
       
Toplam İş Yükü     141
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,64
Dersin AKTS Kredisi     6