Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Ders Kodu: 
EYD 559
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10

Dikey Sekmeler