• TR
  • EN

Tez çalışmanızı tamamladıktan sonra tezinizin savunma öncesi intihal raporunun hazırlanması için Enstitümüze yollayınız. İntihal raporu olumlu sonuçtan sonra Tez Danışmanınız uygun gördüğü zaman tez savunma sınavınızı gerçekleştirebilirsiniz. Pandemi sebebiyle çevrimiçi video konferans sistemleri üzerinden gerçekleşecek tez savunma sınavları kaydedilerek Enstitümüz ile paylaşılmalıdır. Savunma esnasında Jürinin Tez Savunma Sınavı Tutanağını doldurmalarını sağlayarak bu formu en kısa sürede mümkünse savunma sınavınızın olduğu hafta Enstitümüze ulaştırınız. Pandemi sebebiyle formu kargo ile yollayabilirsiniz. Yüksek lisans Tez Savunma Tutanağı için tıklayınız. Teziniz başarılı bulundaysa teslim ederken ayrıca Tez Teslim Onay formunu imzalatarak Enstitüye ulaştırınız. (İlgili formlar Yönetmelik ve Formlar kısmında bulunmaktadır.)

Savunma sınavınız başarıyla tamamlandıktan sonra tezinizin savunma sonrası intihal raporunun hazırlanması için tekrar Enstitümüz ile paylaşınız. Savunma sonrası intihal raporunuzu tezinizin sonuna eklemeniz gerekmektedir.

İlgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereği tezin kabul edilebilmesi için intihal oranı kapak sayfası, içindekiler, kaynakça ve ekler dahil en fazla %20 olabilir.