Dersler | Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EYD 5XX Seçmeli Ders 1 Seçmeli
EYD 5XX Seçmeli Ders 2 Seçmeli
EYD 575 Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamaları Zorunlu
EYD 559 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu
EYD 504 Eğitim Yönetimine Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EYD 5XX Seçmeli Ders 3 Seçmeli
EYD 5XX Seçmeli Ders 4 Seçmeli
EEP 515 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları Zorunlu
EYD 560 Bitirme Projesi Zorunlu
EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 521 Sınıf Yönetim Sorunları Serbest Seçmeli
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Serbest Seçmeli
EPÖ 501 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Serbest Seçmeli
EEP 512 Eğitim ve Kalkınmanın Temelleri Serbest Seçmeli
EEP 518 Karşılaştırmalı Eğitim Serbest Seçmeli
EEP 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli Gelişim Stratejileri Serbest Seçmeli
BTSM 510 İletişim Kuramları ve Medya Eğitimi Serbest Seçmeli
EPÖ 525 Eğitimde Akreditasyon Süreçleri Serbest Seçmeli
BTSM 505 Bilgisayar ve Sosyal Medya Okuryazarlığı Serbest Seçmeli
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Serbest Seçmeli
EPÖ 520 Uzaktan Eğitim Serbest Seçmeli
EPÖ 502 Program Geliştirme Uygulaması Serbest Seçmeli
EPÖ 522 E‐Öğrenme Tasarlama ve Geliştirme Serbest Seçmeli