• TR
  • EN

Etik Kurul İzni Hakkında:

Yüksek lisans ve doktora tez araştırmaları veri toplama çalışması içeriyor ise Etik Kurul izni alınmalıdır. Yeditepe Üniversitesi (YÜ) bünyesinde yapılan ve/veya YÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılarından bilgi toplamayı gerektiren tüm çalışmalar, YÜ Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu incelemesine tabidir. Etik kurul başvuru formu doldurulduktan sonra diğer gerekli belgelerle birlikte YÜ Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapılmalıdır. Çalışmalar, Etik Kurulun onayının alınmasından sonra aktif olarak başlatılmalıdır. Yönetmelik ve Formlar sayfasındaki Etik Kurul Başvuru Formunu doldurduktan sonra Enstitüye teslim edilerek Etik Kurul izni başvurusu gerçekleştirilir. Başvuru formu pdf dosyası olarak indirerek form üzerinde veya çıktı alarak el yazısı ile doldurulabilir.

Etik Kurul başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız. Formu doldurduktan sonra çıktı alıp imzalayarak Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi gereklidir.

Tezin Yazımı Hakkında:

  • Tez yazılırken Üniversitemiz Tez Yazım Kılavuzundan faydalanılabilir.
  • İmza ve email izin yazışmaları içeren savunma tutanağı ve Etik Kurul izni sayfaları gibi kişisel bilgileri içeren sayfalar KHKK gereği tezin CD'de teslim edilen pdf halinde bulunmamalıdır. Bu dosya YÖK sistemine yüklenecektir.
  • İmzaların bulunduğu savunma tutanağı ve Etik Kurul izni sayfaları tezinizin Enstitü'ye teslim edilen basılı ve ciltli nüshalarında bulunmalıdır. Enstitüye teslim ettiğiniz basılı tez nüshalarınızda anket izninden sonra Etik Kurul izninizi ve Enstitüden temin edilecek savunma sonrası intihal raporu eklenmelidir.
  • Tez içeriğinde kişisel veriler (ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, doğum yeri ve tarihi, email, telefon, adres, fotoğraf, OrcID) yer almamalıdır. Kişisel veriler maskelenmeli veya çıkartılmalıdır.
  • Enstitüye tez teslimi için gerekli adımlara buradan erişilebilir.
  • Tezin pdf halinin kaydedileceği CD kapağı örneği için tıklayınız.