• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi (YÜ) bünyesinde yapılan ve/veya YÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılarından bilgi toplamayı gerektiren tüm çalışmalar, YÜ Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu incelemesine tabidir. Bu başvuru formu doldurulduktan sonra diğer gerekli belgelerle birlikte YÜ Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapılmalıdır. Çalışmalar, Etik Kurulun onayının alınmasından sonra aktif olarak başlatılmalıdır. Yüksek lisans ve doktora tez araştırmaları veri toplama çalışması içeriyor ise Etik Kurul izni alınmalıdır. Yönetmelik ve Formlar sayfasındaki Etik Kurul Başvuru Formunu doldurduktan sonra Enstitüye teslim ederek Etik Kurul izni başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru formunu pdf dosyası olarak bilgisayarınıza indirerek form üzerinde veya çıktı alarak el yazısı ile doldurabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra çıktı alıp imzalayarak Enstitüye teslim ediniz. Etik Kurul başvuru formu için tıklayınız.

Tezinizi yazarken Üniversitemiz Tez Yazım Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Kayıtlı olduğunuz programa uygun şekilde kapak sayfasını düzenleyebilirsiniz.

Savunma tutanağı ve Etik Kurul izni sayfalarında jüri imzaları bulunduğundan dolayı KHKK gereği bu sayfalar tezinizin CD'de teslim ettiğiniz (YÖK sistemine yüklenecek) pdf haline konmamalıdır.

İmzaların bulunduğu savunma tutanağı ve Etik Kurul izni sayfaları tezinizin Enstitü'ye teslim ettiğiniz basılı nüshalarında bulunmalıdır. Enstitüye teslim ettiğiniz basılı tez nüshalarınızda anket izninden sonra Etik Kurul izninizi de ekleyiniz.

Tezinizin sonuna Enstitüden edineceğiniz savunma sonrası intihal raporunu ekleyiniz.

Enstitüye tez teslimi için gerekli bilgileri buradan indirebilirsiniz.

Tezinizin pdf halini Enstitüye teslim edeceğiniz CD Kapak örneği için tıklayınız.