• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 504
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bir bilim dalı olarak Eğitim Programları alanını, bu alandaki temel kavramaları, yaklaşımları ve program geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yapılan planlama, geliştirme ve tasarlama sürecinin tanıtmak ve bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

STEAM ders planlama deneyimi edinebilme. 21.yy becerilerinden bilgi-işlemsel düşünme becerilerini eğitim programlarına nasıl aktarılabileceği konusunda bilgi edinecek ve örnek ders planları geliştirebilme. Farklı öğretim stratejileri ve STEM yaklaşımının entegrasyonu hakkında bilgi edinecek, pratikler geliştirebilme.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Öğrenciler bu alanlarda akademik bilgileri bilir. 1,4,5 1,2,4,6 1,2,3
2) Öğrenciler edindiği bilgileri pratiğe nasıl dökeceğini bilir. 1,4,5 1,2,4,6 1,2,3
3) Öğrenciler bu alanların nasıl birbiriyle etkileşimi olduğunu bilir. 1,4,5 1,2,4,6 1,2,3
       

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi   3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi   6. Grup çalışması
Ölçme Yöntemleri: 1. Yazılı sınav    2. Çoktan seçmeli test     3. Boşluk doldurma     4. Doğru -Yanlış        5. Sözlü sınav         6. Portfolyo

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 STEM Eğitimi ve Tarihçesi  
2 STEM alt bileşenleri nelerdir? STEM öğretimi stratejileri nelerdir?  
3 Teknolojinin eğitim derslerine entegrasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz?  
4 İşbirlikli Öğrenme ortamlarında STEAM Uygulamaları  
5 İşbirlikli Öğrenme ortamlarında STEAM Uygulamaları  
6 Farklılaştırılmış STEAM Öğretimi  
7 Farklı STEAM entegrasyonları nelerdir?   
8 Vize  
9 Farklı STEM entegrasyonları nelerdir?   
10 STEAM eğitimi ve diğer entegrasyonlarının uzun vadede faydaları nelerdir?  
11 STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama  
12 STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama  
13 STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama  
14 STEAM, C-STEM, E-STEM uygulamaları ders planı hazırlama  
15 Final   

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav - -
Final ödevi 1 %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.         X  
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak. X          
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak. X          
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.          X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek       X    
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak X          
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak. X          
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.  X          
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.      X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6