• TR
  • EN
  1. Programa kayıt
  2. Ders kaydı(Bilimsel hazırlık dersleri  ile, diğer dersler OBS’den)  
  3. Tez önerisi verilmesi ve tez danışmanı atanması. (Tez önerisi onaylanınca)
  4. Her dönem tez kodlanması (Dönem sonunda teze devam eden öğrenci X, tamamlayan P notu alır.) (Savunma tarihinden en az 3 hafta önce)
  5. Tez jürisi atanması Tez jürisi: 3 asil+2 yedek 
  6. Tez savunması
  7.  Tez sınavı tutanak formu  (Düzeltmeler yapıldıktan sonra & tez en fazla 3 ay içinde tekrar savunulmalı)
  8. Enstitü onayı (Tez formatı kontrolü)(Tez savunmasından maksimumum 1 ay sonra ciltlenmiş tez enstitüye teslim edilmeli)
  9. Enstitü tarafından mezuniyet kararı verilmesi