Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Tezli Program)

Ders Kodu: 
EDGN 528
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, eğitim alanında, ampirik araştırma yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenci, araştırma sürecindeki tüm aşamaları (araştırma sorusu yazma, literatür tarama, teorik çerçeve oluşturma, örneklem seçme, uygun data analizi yöntemini belirleme, veri toplama ve bulguların yorumlanması) kendi tasarladığı bir araştırma önerisinde uygulamalı olrak öğrenir. Bu derste öğrenilen bilgiler, öğrencinin master eğitimi boyunca yapacağı akademik çalışmalarının temelini oluşturacaktır.
Dersin İçeriği: 

Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders İçeriği

/sites/default/files/edgn_528_turkce_2.docx

Dikey Sekmeler