Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları

Ders Kodu: 
EDGN 529
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, istatistik okur-yazarlığını kazandırmaktır. Ayrıca, betimsel istatistiğe yönelik temel kavramları kullanarak sosyal bilimler alanında istatistikî verilerle ve bilgisayar ortamındaki paket programlarla temel betimsel analizler yürütülecektir.
Dersin İçeriği: 

Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Ders İçerikleri

/sites/default/files/edgn_529_turkce.doc

Dikey Sekmeler