Dersler | Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 6XX Seçmeli I Seçmeli
EPÖ 6XX Seçmeli II Seçmeli
EPÖ-601 Program Geliştirme Tasarımı ve Modelleri Zorunlu
EDGN 604 Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 6XX Seçmeli IV Seçmeli
EPÖ-607 Seçmeli III Seçmeli
EPÖ-605 Seminer Zorunlu
EPÖ-690 Tez çalışması Zorunlu
EPÖ-603 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ-610 Alternatif Eğitim Seçmeli
EPÖ-611 Öğrenme Güçlüğü ve Bireyselleştirilmiş Programlar Seçmeli
EPÖ-612 Öğretim Programları ve Teknoloji Entegrasyonu Seçmeli
EPÖ-606 Bilişsel Öğrenme Seçmeli
EPÖ-613 Okuma Becerisinde İleri Araştırmalar Seçmeli
EPÖ-615 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler Seçmeli
EPÖ- 608 Yükseköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Seçmeli
EPÖ-616 Program Geliştirme Sorunları Seçmeli
EPÖ-609 Milli Eğitim Sisteminin Sorunları Seçmeli
EPÖ-617 Sınıfta Bireysel Farklılıklar Seçmeli