Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

Ders Kodu: 
EPÖ-603
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
15

Dikey Sekmeler