Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri

Ders Kodu: 
EPÖ 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin İçeriği: 

Program geliştirmede temel kavramlar, program modelleri, program geliştirme süreci; hedef, içerik,  eğitim durumları ve değerlendirme yaklaşımları: Teori ve uygulama.

Dikey Sekmeler