• TR
 • EN

Program Hakkında

Çağdaş öğretim anlayışı; öğretmenin öğretim programlarına paralel bir dizi beceri öğretim programı geliştirmesini (eleştirel düşünme, öğrenme stratejileri vb) ve bunları öğretim programıyla tümleştirerek uygulamasını gerektirmektedir. Günümüzde hazırlanan öğretim programları öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları için genel ölçütler sağlamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin programları anlama ve sınıflarına uyarlama konusunda daha derin becerilere sahip olması gerekmektedir. Öğretmenlerin öğretim alanındaki yeterliliklerinin artmasının yanı sıra program geliştirme konusunda da yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu programda, onların kendi programlarını geliştirmelerine yardım edecek temel derslerin yanı sıra öğretmenlerin kendi eğitim gereksinimlerine doğrultusunda tercih edeceği çağdaş öğretim yöntem tekniklerin uygulanmasından, ölçme ve değerlendirmeye, sınıf yönetiminden ders yönetim sistemlerine zengin bir içerik sunulması düşünülmüştür.

Başvuru Koşulları

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOKTORA PROGRAMI

Başvuru Koşulları:

1.Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanı dışında yüksek lisans alanlarında lisansüstü eğitim yapmış adaylar bilimsel hazırlık programına kabul edilirler. Eğitim Programları ve Öğretim Bilimsel Hazırlık Programında aşağıda ismi yazılı 4 dersin alınması gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayanlar doktora programına devam ederler.

 • EPÖ 501 - Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
 • EPÖ 502 - Program Geliştirme Uygulaması
 • EPÖ 503 - Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
 • EPÖ 527 - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2. Son 5 yıl içinde alınmış en az 55 ALES (EA)  puanına sahip olmak.

3.Son 5 yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların  “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Programa Kabul Koşulları;

1. Mülakat veya bilim sınavında başarılı olmak.

Başvurular ebs.yeditepe.edu.tr üzerinden alınmaktadır. EBS kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler;

 • Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi.
 • Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı ve Fotokopisi.
 • Dil Belgesi.
 • En az 55 puan içeren ALES sonuç belgesi.
 • Yurtdışında okumuş T.C. Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma Denklik Belgesi.
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini Yapmış Olanlardan Terhis Belgesi Aslı ve Fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
 • İkametgâh Belgesi.
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • Adayın İlgili Bölümü Neden Seçtiğini İçeren İngilizce Niyet Mektubu.
 • Referans Mektubu