Dersler | Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 6XX Seçmeli I Seçmeli
EPÖ 6XX Seçmeli II Seçmeli
EPÖ 601 Program Geliştirme Tasarımı ve Modelleri Zorunlu
EDGN 604 Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 607 Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları ve Uygulamalar Seçmeli
EPÖ 6XX Seçmeli III Seçmeli
EPÖ 603 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu
EPÖ 605 Seminer Zorunlu
EPÖ 690 Tez çalışması Zorunlu
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ-613 Okuma Becerisinde İleri Araştırmalar Seçmeli
EPÖ-615 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler Seçmeli
EPÖ- 608 Yükseköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Seçmeli
EPÖ-616 Program Geliştirme Sorunları Seçmeli
EPÖ-609 Milli Eğitim Sisteminin Sorunları Seçmeli
EPÖ-617 Sınıfta Bireysel Farklılıklar Seçmeli
EPÖ-610 Alternatif Eğitim Seçmeli
EPÖ-611 Öğrenme Güçlüğü ve Bireyselleştirilmiş Programlar Seçmeli
EPÖ-612 Öğretim Programları ve Teknoloji Entegrasyonu Seçmeli
EPÖ-606 Bilişsel Öğrenme Seçmeli