• TR
  • EN
Course Code: 
EYD 509
Course Type: 
Seçmeli
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
Türkçe
Course Objectives: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine program geliştirebilmeyi uygulamalarla öğretebilmektir.
Course Content: 

Bu ders eğitim programlarının nasıl hazırlanıp, uygulanacağına dair yöntem geliştirme fırsatı sunar.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Course Evaluation Methods: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Vertical Tabs

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim ve öğretime dair kavramları bilir. 1 1 1
Problem analizi yapabilir. 2,4 2,3 2,3
Program hedeflerini hazırlayabilir. 6 1,3,6 2,3
Ölçme ve değerlendirme kriterlerini uygular. 7,9 1,2,3 3
Eğitim programı geliştirir. 7,9 2,3,4,6 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim Bilgisi Ders kitabı ilgili bölüm
2 Eğitim Programı Ders kitabı ilgili bölüm
3 Öğretim İlkeleri Ders kitabı ilgili bölüm
4 Öğretim Planları Ders kitabı ilgili bölüm
5 Problem Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme Ders kitabı ilgili bölüm
6 Öğretim Ortamı Ders kitabı ilgili bölüm
7 Eğitim ve Öğretim Hedefleri Ders kitabı ilgili bölüm
8 Öğretim Araç ve Gereçleri Ders kitabı ilgili bölüm
9 Öğretim Yöntemleri Ders kitabı ilgili bölüm
10 Öğretim Modeli Geliştirme Ders kitabı ilgili bölüm
11 Öğretim Modeli Geliştirme ve Uygulama Ders kitabı ilgili bölüm
12 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ders kitabı ilgili bölüm
13 Ölçme ve Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi Ders kitabı ilgili bölüm
14 Uygulamalar Ders kitabı ilgili bölüm

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Fer S.(2009), Öğretim Tasarımı

Kemertaş İ.(2001),Uygulamalı Genel Öğretim Yöntemleri

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler Örnek program geliştirme
Sınavlar Ara Sınav, Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 %30
Ara Ödev 1 %30
Final Ödevi 1 %40
Toplam 3  
Finalin Başarıya Oranı   %40
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam    

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki problemleri tanır, değerlendirir ve çözüme ulaştırmak için araştırma planlar.         X  
2 Alandaki yapılan yenilikleri ve yeni araştırmaları takip eder ve kritik gözle değerlendirir.         X  
3 Diğer alanlar ile işbirlikçi şekilde yeni ürünler ve araştırmalar tasarlar.         x  
4 Eğitim alanında bir kurumun işlerliğini iyileştirmek için gerekli bilgi düzeyine ve araştırma geliştirme becerisine sahip olur.       x    
5 Sahada çalışan öğretmenler ile, yöneticiler ile etkili iletişim kurar.     x      
6 Bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarını saptar ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri geliştirir.       x    
7 Alana dair temel prensipleri ve teorilerin nasıl uygulanacağını kavrar     x      
8 Alana katkıda bulunacak nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı orijinal araştırmalar tasarlar.         X  
9 Alanda etik çalışma ilkelerini benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirir.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Ödev 1 30 30
Ara Sınav 1 30 30
Final Ödevi 1 29 29
       
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5