Başvuru Koşulları

 

Başvuru Koşulları:
a. Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış Yabancı Üniversitelerden mezun olmak.
b. Tezsiz Yüksek Lisans için ALES belgesi gerekmemektedir.
c. Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans Programların eğitim dili; İngilizcedir.

Programa Kabul İçin;

1. Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylara, yalnızca sözlü mülakat sınavı yapılmaktadır.

  •  Mülakat Sınavı (Sözlü) : 11 Temmuz 2017 saat 10:00

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacaktır.

2. Son beş yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 55 puan almış olmak.

  • Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından, (İlan edilecek tarihte toplam, 55 puan) almış olmak gerekmektedir.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler ;
1- Lisans Diploması (Aslı ve Fotokopisi)
2- Lisans Transkripti (Aslı ve Fotokopisi)
3- Yurtdışında okumuş T.C.Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma Denklik Belgesi
4- Askerlik Durum Belgesi Orjinali;(Askerliğini Yapandan, Terhis Belgesi)
5- Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
6- İkametgâh Belgesi.(E-Devlet – Muhtardan Aslı ve Fotokopisi)
7- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf