Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:
a. Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış Yabancı Üniversitelerden mezun olmak.
b. Tezli Yüksek Lisans için en az 55 ALES puanı almış olmak.
c. Tezsiz Yüksek Lisans için ALES belgesi gerekmemektedir.
d. Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans Programların eğitim dili; İngilizcedir.
Programa Kabul İçin;

1. Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylara, yalnızca sözlü mülakat sınavı yapılmaktadır.

  •  Mülakat Sınavı (Sözlü) :04 – 06 Haziran 2018

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacaktır.

2. Son üç yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların ALES’ten en az 55 puan almış olması ile yabancı uyruklu adayların ise, GRE Quantitaive’den en az 610 puan veya GMAT’tan 450 puan almış olmak.

3. Son beş yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 55 puan almış olmak.

  • Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından, (İlan edilecek tarihte toplam, 55 puan) almış olmak gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler ;
1- Lisans Diploması (Aslı ve Fotokopisi)
2- Lisans Transkripti (Aslı ve Fotokopisi)
3- Tezli Yüksek Lisans için, en az 55 puan içeren ALES Sonuç Belgesi.
4- Yurtdışında okumuş T.C.Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma Denklik Belgesi
5- Askerlik Durum Belgesi Orjinali;(Askerliğini Yapandan, Terhis Belgesi)
6- Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
7- İkametgâh Belgesi.(E-Devlet – Muhtardan Aslı ve Fotokopisi)
8- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf