• TR
  • EN
BAŞAK TEMEL 2019

Non-Turkish speaking students' opinions about learning Turkish

Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin görüşleri

Yüksek Lisans
GÜLŞAH ZEYREK 2019

Young learners' attitudes and motivation towards learning English in terms of Dörnyei's theory of motivation

Genç öğrenenlerin Dornyei’nin öz motivasyon düzeyleri aracılığıyla İngilizce öğrenimine tutum ve motivasyonları

Yüksek Lisans
ÖZGE DAL 2019

The effect of inquiry based instruction on the self-efficacy and achievement of sixth grade science students

6.sınıf fen bilimleri dersinde sorgulamaya dayalı öğretimin öğrencilerin öz-yeterliliği ve başarılarına etkisi

Yüksek Lisans
LEVENT İÇDEN 2019

The effect of self-assessment on the self-efficacy beliefs of learners of English as a foreign language (Efl) 

Öz değerlendirmenin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öz yeterlik inançları üzerine etkisi

Yüksek Lisans
KÜBRA BODUR 2019

The effect of critical viewing and reading approach on the critical writing skills of the translation studies students 

Çeviri çalışmaları öğrencilerinin eleştirel yazma becerileri üzerinde eleştirel görüş ve okuma yaklaşımının etkisi

Yüksek Lisans
ÜLKER ŞİRİN SOYÖZ YILMAZ 2019

A needs analysis of an online community of teacher educators for their continuing professional development

Online öğretmen eğitimci grubunun mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi

Yüksek Lisans
MERVE OFLAZ 2019

The use of padlet with backward design lesson plans to engage students actively in language learning 

Öğrencileri dil öğreniminde aktif olarak öğrenmeye katmak için geriye doğru tasarım ile padlet kullanımı 

Yüksek Lisans
DUYGU NAZİME HARMAN 2019

The relationship between the systems thinking skills and writing skills of English preparatory schools' students

İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin sistemsel düşünme becerileri ile yazma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yüksek Lisans
PELİN DÖNMEZ 2018

The effect of using realistic mathematics education on the 7th grade students' mathematical achievement about algebraic expression and attitude towards mathematics   

Gerçekçi matematik eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadelerdeki matematik başarısına ve öğrencilerin matematiğe dair tutumlarına etkisi

Yüksek Lisans
SİMGE KAMBUR 2018

An evaluation of 5th grade English language curriculum in terms of teacher opinions  

Yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi 

Yüksek Lisans
FATMA CIRIT KARAAĞAÇ 2018

Educational problems of Syrian refugee students in elementary schools  

Resmi ilköğretim okullarına devam eden Suriyeli mülteci çocukların eğitim sorunlarının belirlenmesi 

Yüksek Lisans
MUHAMED HAMDİ OCAK 2017

Investigation of students' attitudes towards STEM and the relationships with career preferences  

Öğrencilerin STEM'e ilişkin tutumları ve kariyer tercihleri ile ilişkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans
SELMA BOZ 2017

Effect of the different components of working memory on multiplication skills of 3rd grade children

Çalışan belleğin farklı bileşenlerinin 3. sınıf öğrencilerinin çarpma becerisine etkisi

Yüksek Lisans

MİTHAT YAVUZARSLAN

2017

Investigation of computer and instructional technologies students' self-regulated learning strategies

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

BÜŞRA BETÜL AYDIN

2015

The relationship between math achievement motivation and reflective thinking skills towards problem solving of the 8th grade students

8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı güdüsü ile problem çözmeye dayalı yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki

Yüksek Lisans

 

Tez Türü: 
Yüksek Lisans
Tez Durumu: 
Tamamlanan tez