• TR
  • EN

Enstitümüzün eğitim-öğretim kalitesi, teknik altyapı, idari-sosyal ağlar, çağdaş bilişim-enformasyon paylaşımı ve küresel değerlerin benimsenmesi, takibi gibi birçok özellik mezunlarımızın tercih edilebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir. Bu özelliklere örnek olarak şunlar sayılabilir:

  1. Enstitümüzde bulunan Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı dünyada saygın üniversiteler arasında yer alan University of California-Berkeley, Stanford University, Columbia University ve Harvard University gibi üniversitelerde bulunmakta olup ülkemize Yeditepe Üniversitesi dışınızda başka bir kurumda bulunmamaktadır. Bu program özellikle eğitim-bilişim-enformasyon alanlarında özel sektörün aradığı niteliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektedir.
  2. İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programından mezun olanların tamamı ülkemizin sayılı üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Doktora programı öğrencilerimiz tez aşamasında iken yeni iş teklifleri almakta ve onlarla bağlantı sağlanmaktadır.
  3. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarımızın önemli bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurum ve kuruluşlarda Müdür/Müdür yardımcısı gibi idari-yönetim görevlerinde çalışmaktadır.
  4. Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması gibi Lisansüstü Programlarımızdan mezun olanların büyük bir çoğunluğu seçkim kurum ve kuruluşlarda eğitim ve danışmanlık gibi alanlarda çalışmaktadır.

Teknik altyapı ve laboratuvar imkanlarımızdan bazıları aşağıda sunulmuştur:

Arduino Setleri: Özellikle STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi ve Kodlama Eğitiminin çok önemli olduğu günümüz eğitim dünyasını Enstitümüz de çok yakından takip etmektedir. Bu amaçla 26 adet Arduino ve çok çeşitli sensörleri içeren setlerimizle öğrencilerimizin sürekli olarak eğitimci özelliklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Enstitü öğrencilerimiz, derslerine STEM eğitimi ve kodlamayı, oyunlaştırma ile birleştirerek eğlenceli ve öğretici zengin ortamlar tasarlama ve bunları uygulama fırsatını da yakalamaktadır.

Akıllı Sınıf: Enstitümüz bünyesinde etkileşimli tahta ve yazılımı bulunan bir adet akıllı sınıfımız, derslerde kullanılmaktadır. İlgili yazılımın sağladığı etkileşim desteği ile derslerden en yüksek şekilde verim alınabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca,birçoğu öğretmen olan enstitü öğrencilerimiz, yeni teknolojileri takip ederek öğretmenlik mesleğinde bireysel özellikleri öne çıkaran ders tasarımlarını geliştirebilme imkânını yakalamaktadır.

Laboratuvar: Enstitüsü bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar laboratuarımızda 28 adet bilgisayar, 109 Ekran LCD TV, projeksiyon donanımları bulunmaktadır. Öğrencilerimize, teknoloji-tabanlı derslerdeki uygulamaların yanı sıra istatistik programları ile aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökebilme fırsatı sunulmaktadır. Bunlara ek olarak Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Ağları ve İletişim, Veritabanı Yönetimi gibi derslerimiz için gerekli teçhizat ve materyaller laboratuvarımız içinde mevcuttur. 

Çağın gereklerine ve ülke gereksinimlerine uygun ve çağdaş bir lisansüstü eğitim veren Enstitümüz,  bu amacını üniversitemizin vizyonuna uygun bir şekilde kurulduğu 2001 yılından beri gerçekleştirmektedir.

Prof. Dr. Servet BAYRAM

Enstitü Müdürü