Eğitim Yönetimine Giriş

Ders Kodu: 
EYD 504
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6

Dikey Sekmeler