Dersler | İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli II Zorunlu
EDEN 668 Seminer Zorunlu
EDEN 601 İkidilliliğin Edinimi Zorunlu
EDGN 604 Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
- Seçmeli I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli IV Zorunlu
- Seçmeli V Zorunlu
EDEN 690 Tez Zorunlu
- Seçmeli III Zorunlu
- Seçmeli VI Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
Eden 603 Dil Öğretmeni Eğitimi Alan Seçmeli
Eden 611 Dil Eğitiminde ve Dil Öğretmeni Eğitiminde Nitel Araştırma Alan Seçmeli
Eden 634 Alan Çalışması Alan Seçmeli
Eden 613 İkinci Dil Ediniminde Ruhdilbilim Konuları Alan Seçmeli
Eden 605 Yabancı dil/ İkinci Dil Olarak İngilizcede Okuma ve Yazma Konularına Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Eden 642 Dil ve Zihin Alan Seçmeli
Eden 606 Yabancı dil/ İkinci Dil Olarak İngilizcede Dinleme ve Konuşma Konularına Yaklaşımlar Alan Seçmeli
Eden 589 Özel Amaçlı İngilizce Alan Seçmeli
Eden 643 İngiliz Dili Eğitiminde Eğitim Teknolojisi Alan Seçmeli
Eden 513 Toplum Dilbilim Alan Seçmeli
Eden 683 Dil Politikaları ve Planlama Alan Seçmeli
Eden 608 Edimdilbilim ve Söylem Çözümlemesi Alan Seçmeli