• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli I Seçmeli
- Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
EDEN 603 Dil Öğretmeni Eğitimi Zorunlu
EDEN 668 Seminer Zorunlu
EDGN 604 Eğitimde İleri Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
- Seçmeli II Seçmeli
- Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
EDEN 601 İkidilliliğin Edinimi Zorunlu
EDEN 605 Yabancı Dil/İkinci Dil Olarak İngilizce'de Okuma ve Yazma Konularına Yaklaşımlar Zorunlu
EDEN 690 Tez Zorunlu