• TR
  • EN

Çağdaş öğretim anlayışı öğretmenin öğretim programlarına paralel bir dizi beceri öğretim programı geliştirmesini (eleştirel düşünme, öğrenme stratejileri vb) bunları öğretim programıyla tümleştirerek uygulamasını gerektirmektedir. Günümüzde hazırlanan öğretim programları öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları için genel ölçütler sağlamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin programları anlama ve sınıflarına uyarlama konusunda daha derin becerilere sahip olması gerekmektedir. Öğretmenlerin öğretim alanındaki yeterliliklerinin artmasının yanı sıra program geliştirme konusunda da yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu programda, onların kendi programlarını geliştirmelerine yardım edecek temel derslerin yanı sıra öğretmenlerin kendi eğitim gereksinimlerine doğrultusunda tercih edeceği çağdaş öğretim yöntem tekniklerin uygulanmasından, ölçme ve değerlendirmeye, sınıf yönetiminden ders yönetim sistemlerine zengin bir içerik sunulması düşünülmüştür.