• TR
  • EN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Programlarının amacı; bireylere eğitim, sağlık ve endüstri kurum ve kuruluşlarında sunulan psikolojik danışma hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Böylece çağdaş psikolojik danışma biliminin kavram, ilke ve tekniklerine vakıf,  eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri de dâhil olmak üzere, farklı türden kurum ve kuruluşlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini etkili bir biçimde yönetebilecek nitelikli uzman psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Tezsiz Programın eğitim dili Türkçedir. Program, sekiz zorunlu, iki seçmeli ve proje olmak üzere 30 kredi (100 AKTS) den oluşmaktadır. Tezsiz programda bilimsel hazırlık yoktur.