• TR
  • EN

Program Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Programlarının amacı; bireylere eğitim, sağlık ve endüstri kurum ve kuruluşlarında sunulan psikolojik danışma hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Böylece çağdaş psikolojik danışma biliminin kavram, ilke ve tekniklerine vakıf,  eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri de dâhil olmak üzere, farklı türden kurum ve kuruluşlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini etkili bir biçimde yönetebilecek nitelikli uzman psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tezli Programı bitirmiş olan mezunlar doktora programlarına başvurabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedir.

Tezli Programın eğitim dili İngilizcedir. Program, beş zorunlu, iki seçmeli, seminer ve tez olmak üzere 21 kredi (120 AKTS) den oluşmaktadır. Programdaki üç bilimsel hazırlık dersi, Eğitim Fakültesinden mezun, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı dışından gelen öğrenciler için ve Psikoloji alanından gelen öğrenciler için geçerlidir. 

Tezsiz Programın eğitim dili Türkçedir. Program, sekiz zorunlu, iki seçmeli ve proje olmak üzere 30 kredi (100 AKTS) den oluşmaktadır. Tezsiz programda bilimsel hazırlık yoktur.

Başvuru Koşulları

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları’na başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekmektedir:

a) Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı Üniversitelerden mezun olmak,

b) Son üç yıl içinde Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların ALES’ten en az 55 puan almış olması veya GRE Quantitaive’den en az 610 puan veya GMAT’tan 450 puan almış olması (yalnızca tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar için geçerlidir).

c) Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların, son beş yıl içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı 06.02.2017 tarih ve 9268 sayılı yönetmelik gereğince “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 55 puan almış olma (yalnızca tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar için geçerlidir)

Veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavından en az 55 puan almış olmak.

Kabul Koşulları:

1- Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylara yazılı ve sözlü bilim sınavı yapılmaktadır.

2- Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylara yalnızca sözlü bilim sınavı yapılmaktadır.