• TR
  • EN

Program Hakkında

Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programlarının temel amacı, eğitim sistemimizde yer alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile kurumların eğitim birimlerinde görevli eğitim uzmanlarının bu alanda ihtiyaç duyacağı güncel bilgi ve beceriler ile çağdaş uygulamaları tanıtmak ve görevlerini yaparken bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine gerekli rehberlik hizmetlerini sunmaktır. Programların ana boyutları Türk eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme düzenlemeleri, temel yönetici becerileri, mesleki gelişim ve okul iyileştirme yöntemleri, AB sürecinde yer alan eğitim programları, program ve öğretmen değerlendirme teknikleri ile fakülte ve okul akreditasyon süreçleri olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları

Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programının eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programının başvurularında bilim sınavı ve mülakat yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

  1. Lisans Diploması (Aslı ve Fotokopisi)
  2. Lisans Transkripti (Aslı ve Fotokopisi)
  3. En az EA 55 puan içeren ALES Sonuç Belgesi (Tezli Yüksek Lisans için) ve 55 puan İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi
  4. Yurtdışında okumuş T.C.Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma Denklik Belgesi
  5.  Askerlik Durum Belgesi Orjinali (Askerliğini Yapandan, Terhis Belgesi)
  6.  Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)
  7.  İkametgâh Belgesi (E-Devlet – Muhtardan Aslı ve Fotokopisi)
  8. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf