• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 5XX Seçmeli I Seçmeli
EDGN 515 Eylem Araştırması Zorunlu
EPÖ 510 Eğitim Programı ve Uygulamaları Zorunlu
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Zorunlu
EYD 504 Eğitim Yönetimi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 5XX Seçmeli II Seçmeli
XXX Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli
EPÖ 502 Program Geliştirme Uygulaması Zorunlu
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Zorunlu
EPÖ 509 Proje Zorunlu
EPÖ 527 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
EPÖ 504 STEAM Eğitim Programı Geliştirme Seçmeli
EPÖ 506 Program Değerlendirme Uygulaması Seçmeli
EPÖ 514 Eğitimde Program Değerlendirme Seçmeli
EPÖ 519 Eğitim Politikaları Seçmeli
EPÖ 526 Öğretim Araştırmaları Seçmeli
EPÖ 528 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları Seçmeli
EPÖ 529 Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli
EPÖ 606 Bilişsel Öğrenme Seçmeli
EPÖ 609 Milli Eğitim Sisteminin Sorunları Seçmeli
EPÖ 610 Alternatif Eğitim Seçmeli
EPÖ 615 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler Seçmeli
EPÖ 617 Sınıfta Bireysel Farklılıklar Seçmeli
EPÖ 618 Karşılaştırmalı Eğitim ve Bilim Tarihi Seçmeli
EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli
EPÖ 501 Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Serbest Seçmeli
EPÖ 502 Program Geliştirme Uygulaması Serbest Seçmeli
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Serbest Seçmeli
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Serbest Seçmeli
EPÖ 514 Eğitimde Program Değerlendirme Serbest Seçmeli
EPÖ 526 Öğretim Araştırmaları Serbest Seçmeli
EPÖ 528 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları Serbest Seçmeli
EPÖ 529 Karşılaştırmalı Eğitim Serbest Seçmeli
EYD 504 Eğitim Yönetimi Serbest Seçmeli
EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Serbest Seçmeli
EYD 567 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Serbest Seçmeli