• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BTSM 5XX Seçmeli Ders 1 Seçmeli
BTSM 5XX Seçmeli Ders 2 Seçmeli
BTSM 521 Eğitimde Yapay Zeka ve Semantik Web Uygulamaları Zorunlu
EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BTSM 5XX Seçmeli Ders 3 Seçmeli
BTSM 502 Sosyal Ağ Analizi ve Veri Madenciliği Zorunlu
EDGN 511 Araştırma Semineri ve Yayınlama Zorunlu
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BTSM 590 Tez Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BTSM 511 Sayısal Analiz Uygulamaları Alan Seçmeli
BTSM 523 Mobil Teknolojiler İçin Eğitsel Uygulama Tasarlama Alan Seçmeli
BTSM 505 Bilgisayar ve Sosyal Medya Okuryazarlığı Seçmeli
BTSM 508 Eğitimde Sosyal Medya Yönetimi Seçmeli
BTSM 510 İletişim Kuramları ve Medya Eğitimi Seçmeli
BTSM 513 Eğitsel Oyun Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli
BTSM 516 Web Tabanlı Öğrenme Uygulamaları Seçmeli
BTSM 520 E‐Öğrenme Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli
BTSM 535 İnsan – Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli
BTSM 538 Öğretim Tasarımı Seçmeli
BTSM 550 Eğitimde Proje Geliştirme ve Yönetme Seçmeli
EDGN 529 Eğitim İstatistiği ve Uygulamaları Seçmeli
EPÖ 503 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Serbest Seçmeli
EPÖ 511 Aktif Öğrenme Serbest Seçmeli
EPÖ 520 Uzaktan Eğitim Serbest Seçmeli