• TR
 • EN

Program Hakkında

 

 

Program Hakkında:

21. yüzyıl öğretmen yeterlikleri çerçevesinde evrensel biçimde tüm öğretmenler öğretim teknolojileri konusunda hem kuramsal hem uygulamalı bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretim Teknolojileri bilim alanı; yaygın anlayışın aksine yalnızca bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri kapsamayıp ayrıca etkili öğretim kullanılabilecek tüm yeni yol ve yöntemleri geliştirmeyi misyon edinmiştir. Bu anlayış ışığında yüksek lisans programımız öğretmenlerimize ve öğrenme alanında kariyer yapmayı amaçlayan lisans mezunlarına öğretim teknolojilerinin temellerinden yol çıkarak alandaki en güncel bilgiyi sunmak ve araştırma ve uygulama yapma fırsatı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla öğretim programımız; yenilikçi öğrenme ortamlarının tasarlanmasından, dijital teknolojilerin öğrenmede etkili kullanıma, eğitsel oyunlardan, online ölçme değerlendirme yöntemlerine kadar çeşitli ve güncel bir içerikten oluşmaktadır.

Başvuru Koşulları

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Başvuru Koşulları:

1. Dört yıllık Türk üniversitelerinden veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

2. Son 5 yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adaylar için ALES’ten en az 55 puan almış olmak ile yabancı uyruklu adayların ise, GRE Quantitaive’den en az 610 puan veya GMAT’tan 450 puan almış  olmak.

3. Son 5 yıl içinde, Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların  “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı  dil  sınavlarının “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olması nedeniyle ilgili sınavlardan en az 55 puan almış olmak.

***Dil belgesi yok ise, ilan edilecek tarihlerde Yeditepe Üniversitesi tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavından en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.

***Tezli Yüksek Lisans Programların eğitim dili; İNGİLİZCEdir.

 

Programa Kabul İçin:

 1. http://ebs.yeditepe.edu.tr/ web adresinden kayıt oluşturarak online başvuru yapılmaktadır. Ebs kullanma kılavuzu için tıklayınız.

 2. Web sitesinde tüm bilgiler doldurulduktan ve gerekli belgeler eksiksiz yüklendikten sonra ilgili belgeler Kabul Komisyonuna iletilecektir. 

 3. Kabul Komisyonuna iletildi ibaresini gördükten sonra, web sitesinde belirtilen sınav günü, saati ve yerinde olmanız gerekmektedir. *Pandemi nedeniyle mülakatlarımız online platformda yapılmaktadır.

 4. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Başvuru Onaylandı ibaresini gördükten sonra enstitünüzden gerekli evraklarınızı alarak Öğrenci İşleri ve Mali İşler'e gidilmesi gerekmektedir. (Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ticari Bilimler Binasına taşınmıştır.)

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Lisans Diplomasının Aslı ve Fotokopisi

 • Lisans Transkriptinin Aslı ve Fotokopisi

 • En az 55 puan içeren YDS / YÖKDİL Belgesi

 • Tezli Yüksek Lisans için en az 55 puan içeren ALES (EA) sonuç belgesi

 • Yurtdışında okumuş T.C. Vatandaşı öğrenciler için, YÖK’ten alınacak Diploma Denklik Belgesi.

 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali (Askerliğini Yapmış Olanlardan Terhis Belgesi Aslı ve Fotokopisi)

 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

 • İkametgâh Belgesi

 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 • Adayın İlgili Bölümü Neden Seçtiğini İçeren İngilizce Niyet Mektubu

 • Referans Mektubu