• TR
  • EN

 

Enstitümüzde bulunan Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı dünyada saygın üniversiteler arasında yer alan University of California-Berkeley, Stanford University, Columbia University ve Harvard University gibi üniversitelerde bulunmakta olup ülkemizde sadece bizde bulunmaktadır. Eğitim-bilişim-enformasyon alanlarında kamu-özel sektörün aradığı niteliklere sahip uzman
bireyler burada yetiştirmektedir.

Bilgisayar, Sosyoloji, Eğitim ve İletişim gibi alanları kapsayan disiplinler arası bir programdır. Dijitalleşen dünyanın yeni dinamiklerini temel alarak eğitim ve öğretim sunmakta ve sosyal medyanın üretime dönük değerlendirilmesi ve eğitim ortamlarına uyarlanması konularında lisansüstü kariyer ve uzmanlık olanağı sağlamaktadır. Programın amacı, eğitim, bilgisayar teknolojileri ve sosyal-dijital medya alanlarında mevcut bulunan bilgi-bilişim ve eğitim teknolojileri hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek için gerekli teknik donanım ve eğitim becerilerine sahip uzman eğitim teknologlarını, bilim insanlarını ve alanda araştırma-çalışma yapacak kişileri yetişmektir.