• TR
  • EN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Programlarının amacı; bireylere eğitim, sağlık ve endüstri kurum ve kuruluşlarında sunulan psikolojik danışma hizmetlerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Böylece çağdaş psikolojik danışma biliminin kavram, ilke ve tekniklerine vakıf,  eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri de dâhil olmak üzere, farklı türden kurum ve kuruluşlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini etkili bir biçimde yönetebilecek nitelikli uzman psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tezli Programı bitirmiş olan mezunlar doktora programlarına başvurabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedir.

Tezli Programın eğitim dili İngilizcedir. Program, beş zorunlu, iki seçmeli, seminer ve tez olmak üzere 21 kredi (120 AKTS) den oluşmaktadır. Programdaki üç bilimsel hazırlık dersi, Eğitim Fakültesinden mezun, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı dışından gelen öğrenciler için ve Psikoloji alanından gelen öğrenciler için geçerlidir. 

Tezsiz Programın eğitim dili Türkçedir. Program, sekiz zorunlu, iki seçmeli ve proje olmak üzere 30 kredi (100 AKTS) den oluşmaktadır. Tezsiz programda bilimsel hazırlık yoktur.

Program Derslerinden Örnekler

PCG 501   Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

PCG 505   Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

PCG 510   Bireyi Tanıma Teknikleri

PCG 518   Farklı Popülasyonlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EDGN 528 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri