Lisansüstü Seminer

Ders Kodu: 
Eden 568
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
30
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin ilgi alanlarını ve İngilizce eğitimi konusundaki bilgilerini arttırmak
Dersin İçeriği: 

Seminerler aracılığıyla bilgi aktarımı ve literatür taraması yeteneğinin geliştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Sunum, H: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alandaki son gelişmeleri takip eder. 3, 8, 9 1,2 F
Etkili literatür taraması yapabilir. 4, 8, 9, 11 1,2 F, H

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin tartışılması
2 Terimlerin tanımlanması, temel kavramlar
3 İngilizce Öğretiminin Tarihi

Kaynaklar

Ders Notu
Diğer Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
Ödevler Final Araştırma Projesi
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Haftalık Sunumlar 14 40
Sınıf içi tartışma 14 20
Final Araştırma Projesi 1 40
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı 100
Yıl içinin Başarıya Oranı 84
Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

1 2 3 4 5
1 İngiliz Dili Eğitimi alanında araştırma yapmak x
2 Ders materyallerini değerlendirmek ve geliştirmek. x
3 Yabancı dilin öğretilmesinde kullanılan değişik yöntem ve teknikleri değerlendirmek x
4 Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle incelemek ve değerlendirmek x
5 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.. x
6 Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek x
7 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek için ders planı hazırlamak. x
8 Ölçme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek x
9 Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırmak x
10 Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek x
11 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek. x

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat) Toplam
İş Yükü
(Saat)
Haftalık Sunumlar 1 354 354
Sınıf içi tartışma 14 3 42
Final Araştırma Projesi 1 354 354
Toplam İş Yükü 750
Toplam İş Yükü / 25 (s) 25
Dersin AKTS Kredisi 30