• TR
  • EN

 Doktora Programının amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır.  Programda kuram ve uygulama dengeli bir şekilde sunulmaktadır.  Programdan mezun olanların alanda hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmen eğitimi programlarına katkıları olabilir ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.