İkidilliliğin Edinimi

Ders Kodu: 
EDEN 601
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin ikidilliliğin edinimi ile ilgili modeller ve teoriler hakkında bilgi edinmesini ve ikdilliliğin gelişimini incelemesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, ikidillilik sürecini bilişsel, biyolojik ve pedagojik açılardan sunmaktadır. Ders okumaları ikidilliliğin gelişimi ve devam ettirilmesi, ikidillilerin okuryazarlığı, ikdilli eğitimi, ve ikidilliliğin bilişsel açıdan değerlendirmeyle ilgili konuları kapsamaktadır. Erken yaştaki iikidilliliğin Türkiyedeki İngilizce eğitimine etkileri de tartışılmaktadır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  1. Öğrenciler ikidillilik sürecini bilişsel, biyolojik ve pedagojik açılardan bilirler.
  1. Öğrenciler ikidilliliğin gelişimi ve devam ettirilmesi, ikidillilerin okuryazarlığı, ikdilli eğitimi, ve ikidilliliğin bilişsel açıdan değerlendirmeyle ilgili konuları incelerler.
  1. Öğrenciler erken yaştaki iikidilliliğin Türkiyedeki İngilizce eğitimine etkileri de tartışırlar.